Zorg op afstand

Inclusief de drie belangrijkste trends voor de komende 3 tot 5 jaar

In dit boek staat informatie over zorg op afstand, vooral digitale zorg. Maar wat is digitale zorg precies? Hoever zijn de ontwikkelingen op dat gebied? Wat is nodig voor een goede implementatie van digitale zorg? Hoe is de bekostiging geregeld? En hoe zit het met wet- en regelgeving? Dit boek geeft antwoord op deze en veel andere vragen omtrent digitale zorg, gelardeerd met voorbeelden uit binnen- en buitenland. Ook worden de drie belangrijkste trends voor de ontwikkeling van digitale zorg in de komende jaren behandeld. De vragen zijn opgesteld en zo goed mogelijk beantwoord door prof. dr. ir. Daan Dohmen en prof. dr. Cornelis Boersma, beiden als hoogleraar op dit domein verbonden aan de Open Universiteit en als ondernemer betrokken bij toonaangevende nationale en internationale initiatieven omtrent digitale zorg. Natuurlijk sluit het boek af met praktische tips om zelf aan de slag te gaan met digitale zorg.

Auteurs:

  • Prof. dr. ir. Daan Dohmen, hoogleraar aan de Open Universiteit
  • Prof. dr. Cornelis Boersma, hoogleraar aan de Open Universiteit

Copyright: 2021 Springer Healthcare

By accessing this content you are agreeing to the following terms and conditions, and certifying that the content provided is for your personal use only.

  • The modification, adaptation, manipulation, transformation, translation or creation of derivative works based on the materials is prohibited
  • The user may not remove, obscure or modify any copyright or other notices or disclaimers included in the materials
  • The user may not transmit in any format the materials to other persons
  • Printing copies for distribution for any reason is strictly prohibited
  • The user will take all reasonable security measures necessary to prevent unauthorised duplication or unauthorised distribution of the materials
  • You accept Springer Healthcare’s Privacy Policy

Bent u voorschrijfbevoegd (BIG) en wenst u een boek te ontvangen, druk dan op de knop aanvragen en wij zullen uw verzoek in behandeling nemen.

Dit boek wordt u aangeboden door: Grünenthal

M-N/A-NL-06-21-0008

Please enter your email address to receive further instructions.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.